3e Ledendag op een warme herfstdag

3e Ledendag op een warme herfstdagOp zaterdag 7 oktober vond op het prachtige Landgoed Zonheuvel in Doorn onze inspirerende ledendag plaats. Meer dan 30 enthousiaste leden verzamelden zich op deze zonnige herfstdag om te genieten van een dag vol workshops, netwerkmogelijkheden en natuurlijk een feestelijke 1e verjaardag van onze vereniging. Het thema van de dag was “Oogst,” dat perfect paste bij de tijd van het jaar. Het programma bood een scala aan activiteiten die leden de kans gaven om kennis te delen, te verbinden en geïnspireerd te raken.De dag begon met een warm welkom door het bestuur, een feestelijke taart en een terugblik op het succesvolle eerste jaar van de NVNC. Er werd stilgestaan bij de groeiende rol van natuurcoaching in Nederland en de bijdrage van de leden daaraan.Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) werd Norbert Kwint, de vertrekkende voorzitter, hartelijk bedankt voor zijn toewijding en inzet. Het voorzitterschap werd overgedragen aan Cat Boersma. Cat nam de leiding met enthousiasme over en zal met veel passie de missie van de NVNC voortzetten. De verschillende werkgroepen waar Actieve Leden hun bijdrage aan leveren, Zichtbaarheid, Duurzaamheid, Evenementen, Marketing/Communicatie, Kwaliteit en Veiligheid, en Verenigingsvisie, presenteerden hun stand van zaken en plannen voor de toekomst.Na een heerlijke, informele netwerklunch, waar ervaringen en ideeën werden gedeeld, splitsten de leden zich op voor vier boeiende workshops, geleid door medeleden. Deze workshops behandelden het thema Oogst met diverse aspecten van natuurcoaching, variërend van Forestmind, tot Zintuigen Gebruiken, je laten Verwonderen met gebruik van fotografie en Zaden voor jou laten Spreken. Het interactieve karakter van de workshops bood deelnemers de gelegenheid om nieuwe vaardigheden en inzichten op te doen en hun praktijk als natuurcoach te verrijken.In de loop van de middag kwamen de oprichters van Starfish.Health, één van onze samenwerkingspartners, om meer te vertellen over hun online platform voor aanvullende zorg. Gaby Witters en Florence Fernhout gaven het belang aan van zichtbaarheid en bekendheid van natuurcoaching als één van de mogelijkheden van aanvullende/complementaire/alternatieve zorg. Door samen te werken kunnen mooi we onze beider bekendheid vergroten.Wij kijken terug op een heel succesvolle ledendag, die de kracht en betrokkenheid van de NVNC-leden toonde.

Op www.heuvelrughike.nl staat het landgoed als onderdeel van een mooie wandeling.