Inspirerende en waardevolle 2e ledendag!

Afgelopen 25 maart kwamen 45 natuurcoaches bij elkaar op het eeuwenoude Landgoed Verwolde, Laren (Gld).

“Verbinden, inspireren en delen.”

“Een mooie leerzame dag.”

“Mooi om met gelijkgestemden de verbinding te maken om het beroep Natuurcoach meer op de kaart te krijgen in Nederland.”

“Een prachtige dag met mooie ontmoetingen en een inspirerende lezing.”

“Ondanks de regen was het een hele geslaagde ledendag!”

“Wat een fijne, inspirerende en voedende dag. Dank jullie wel mooie mensen!”

“De NVNC is een warm bad.”

Wat een mooie reacties op onze 2e Ledendag!

Gastvrij werden we door Sophia van der Borch op het landgoed in de Achterhoek ontvangen. De historie omarmt je hier en dan is er weinig meer nodig om je thuis te voelen. Na de heerlijke lunch van bestuurslid Caja en een fijne aankomstoefening door bestuurslid John tijd voor serieuze vergaderzaken. Tijdens de ALV namen secretaris Rindert, penningmeester Tiemen en voorzitter Norbert jaarverslagen, plannen voor het nieuwe jaar en het Huishoudelijk Reglement door. We zijn een ambitieuze vereniging die al ruim 76 leden heeft en wekelijks groeit. In 2023 gaan we zowel aan de zichtbaarheid van het beroep Natuurcoach en de vereniging werken, als aan de verbinding van en met leden als aan beroepsontwikkeling. Het bestuur en mar/com manager Marjolein weten zich daarbij gesteund door een tiental leden die zich actief wil inzetten voor deze onderwerpen. Alle voorstellen zijn door alle aanwezige leden aan met applaus aangenomen.

Als spreker was natuurcoach ‘avant la lettre’ Yoke de Wilde gevraagd om haar eigen ontwikkeling in de afgelopen 35 jaar te delen. Haar tips werden enthousiast ontvangen en met die kennis ging iedereen naar buiten om een intervisie oefening in kleine groepjes te doen. Aansluitend zijn we, onder leiding van Sophia in stilte naar de ruim 500 jaar oude, dikste zomereik van Nederland gewandeld. Wat een levendige energie, ondanks het zichtbare verval! We brachten in stijl een ode aan deze woudreus. Ter afsluiting was er een mooi afscheidsritueel, waarna iedereen met warme chocolademelk in de hand, nagenoot van elkaars aanwezigheid, verhalen en inspiratie!