Missie en Visie NVNC

Onze missie

We behartigen de belangen van natuurcoaches in Nederland, fungeren als platform om natuurcoaches met elkaar te verbinden en op een professionele manier met elkaar te verenigen, en faciliteren in het uitvoeren en verder ontwikkelen van het beroep natuurcoach en het verder zichtbaar maken van het vakgebied natuurcoaching. 

Wij bevorderen van een kader waarin onze leden hun coaching optimaal, ook in het belang van de coachees, kunnen aanbieden. We streven ernaar de meest duurzame beroepsvereniging van Nederland te zijn.

 

Onze visie

We streven naar verdere erkenning en ontwikkeling van natuurcoaching in Nederland. De bewustwording vergroten van de positieve effecten van de bestaande relatie van mens en natuur, het onderdeel zijn van de natuur, en het aanwezig zijn in de natuur. 

We staan voor het werk van onze natuurcoaches om, met de natuur als basis, persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en groei te bevorderen.

Over de NVNC

Meer over de Nederlandse Vereniging voor natuurcoaches

Lid worden

Bestuur NVNC

Contact