Beroepsontwikkeling

Professionalisering, verdieping en profilering

Onderwerpen binnen dit thema zijn:

  • Professionalisering: het ontwikkelen van een kwaliteitsvisie en een brede kwaliteitsverbetering. 
  • Verdieping: verdiepingen binnen het vakgebied creëren.
  • Profilering zorg: het vergroten van de bekendheid bij zorgaanbieders.