Ondernemen

Hoe werkt de praktijk?

Onderwerpen binnen dit thema zijn:

  • FAQ: vraag en antwoord (met bijvoorbeeld vragen als Wat als je een klacht krijgt?, Wat als mensen slecht ter been zijn?, Hoe bewaak je grenzen?)
  • Financieel: financiële, administratieve, en organisatorische do’s and don’ts
  • Opleidingen: met aandacht voor het ondernemen
  • Best practices: waardevolle praktijkervaringen, casussen uit de praktijk, werkvormen
  • Inleven in de klant: ervaringen vanuit de coachees
  • Verdiepingsthema’s: hoe onderscheid je je als ondernemer en natuurcoach?